top of page

“Metaphor” @Bangkok Design Week2022


ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกเสมือน หรือโลกดิจิตอล อันเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันที่โลกความเป็นจริง เรามองว่าการออกแบบจะถูกพัฒนาร่วมกับวัสดุต่างๆ และถูกนำมาเสริมเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการนำวัสดุเสริมเหล่านั้น มาใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงความดั้งเดิมอีกด้วย

AGAL ได้ออกแบบเก้าอี้มีชื่อว่า “Metaphor” (เม-ตะ-ฟอร์) เป็นเก้าอี้ที่สามารถอยู่ร่วมและกลมกลืนได้กับอนาคต ด้วยการใช้วัสดุที่ร่วมสมัย สร้างมุมที่แปลกใหม่ และยังบันทึกจุดเริ่มต้นของเราเอาไว้

อนาคตนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและโลกดิจิทัล เราถูกดึงดูดโดยแนวคิดเรื่อง metaverse โลกแห่งเสมือนจริงที่ซึ่งไร้ขอบเขตในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยวิวัฒนาการของสิ่งรอบตัว เสมือนเป็นสิ่งเชื่อมระหว่างคุณค่าทางวัฒธรรมในอดีต และดินแดนแห่งโลกอนาคตเข้าด้วยกัน

โดยเราตั้งใจเลือกเก้าอี้ที่สามารถสะท้อนถึงรากฐานและต้นกำเนิดของเอแกลได้เป็นอย่างดี รังสรรค์โดยช่างฝีมืองานไม้จากจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1990

ณ ยุคสมัยนั้นงานหัตถศิลป์ จะใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น และด้วยกาลเวลาที่ผลัดเปลี่ยนไป จึงทำให้เก้าอี้นั้นมีความทรุดโทรมลง แต่ถึงอย่างไรก็จะยังคงมีคุณค่าต่อผู้ครอบครองอยู่เสมอ

เราเชื่อว่าในอนาคตนั้นจะมีผลงานอันวิจิตรที่จะถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ายสุดเราก็ไม่ลืมความเป็นตัวตนที่เราถือกำเนิดมา เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้คงคุณค่าอยู่ร่วมกับคนในรุ่นต่อไป

หากนึกถึงวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้น จะพบว่าจริงๆแล้วโลกอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้


ปริภัทร ณ เชียงใหม่ - ดีไซน์เนอร์ สรรสร้าง ไทยดี - ประติมากร หล่อ ชิ้นงาน ภูริต เดชารัตน์ - ผู้ร่วมสร้าง ขัดผิวงานBangkok design week 2022 Future Paradise by Design and Objects Associations

The exhibition focused on how we can contribute to the idea of a better future, we AGAL aim to create an object that both respect the past and looks toward the future.

The future that is very unpredictable boost by the rapid change of technology and digital world, we were tempted with the idea of metaverse, a virtual world with no boundary in creativity. A mutation of an object that would bridge together the value of past heritage and the world of future paradise.

we selected a chair that represented our brand dna, it was made by artisan in chiang mai in the early 1990's The era of which woodwork was pure handmade with minimal tools. Since its age, the condition of this chair is quite deteriorated. But its soul and past history we still hold very dear.

We do believe that in order to portray the better future, ones need to pause and looks back to the original, conserving and preserving parts of it. As well as contemplating how of these old resource will be of value for the future generation.

Imagine the mutation of an object, The Future is unpredictable paradise.Contact us for more information: ​ Inbox: http://m.me/agaldecor Line Official: https://lin.ee/k1w5t7y Website: https://www.agal.co.th/ Tel : 086-340-9321, 083-260-4141Comments


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page