top of page

The Unique Craftmanship of AGAL


เอแกลขอพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำงานไม้ กว่าจะได้มาซึ่งแต่ละชิ้นงานต้องใช้ช่างไม้มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการทำมืออย่างปราณีต วันนี้เอแกลขอยกการนำเฟอร์นิเจอร์ฉลุลายมาเป็นตัวอย่างในการบอกเล่าวิธีการรังสรรค์งานไม้ของแบรนด์เอแกล ซึ่งตู้ใบดังกล่าวเป็นการฉลุหน้าตารางทั้งด้านหน้าและด้านหลังตู้ เอแกลจะพามาดูทีละขั้นตอนเลยว่ากว่าจะได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์แอนทีคที่สวยงามหนึ่งชิ้นมีกระบวนการใดบ้าง


Let AGAL walk you through a meticulous carpentry process by the hands of our highly experienced carpenters, today a wooden lacework, a cabinet carved into a grid pattern in both its front and back. See a step by step of what it takes to create such exquisite antique-style furniture.1. เริ่มต้นต้องเตรียมไม้เส้น สี่เหลี่ยมขนาดยาว ไม้ที่นำมาใช้ต้องตรงตามมาตราฐานของแบรนด์ที่ได้วางไว้ จากนั้นนำไม้เส้นที่ได้มาวางบนแท่นเครื่อง Router ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของเครื่อง Router จะมีหัวคล้ายสว่านที่ตีไม้เป็นร่องสี่เหลี่ยมดังภาพ

.

1. Starting off with preparing a long, rectangle shape wood panel in the precise size required by the brand’s design standard. Place the wood bar on the “Router” machine on which you can see a drill mounted, this is for cutting dado slots as shown in picture.2. เพื่อให้ได้ช่องสี่เหลี่ยมที่เว้นช่องไฟเสมอกันอย่างสวยงาม ช่างไม้ต้องมีแบบแม่เป็นต้นแบบในการตีสี่เหลี่ยมบนไม้ เห้นได้จากภาพที่มีไม้สี่เหลี่ยมวางอยู่หน้าตัวจับของไม้ชิ้นนั้น ๆ ซึ่งไม้ที่วางอยู่หน้าตัวจับจะทำหน้าที่เป็นตัวบอกระยะความห่างของช่องสี่เหลี่ยม ซึ่งจะทำแบบนี้ซ้ำ ๆ กันไปเรื่อย ๆ จนได้ช่องสี่เหลี่ยมครบตามที่แบรนด์วางไว้

.

2. In order to have precisely consistent space between each dado slot, the carpenter needed to have a jig serving as a template for cutting dado slots. You can see a jig, or a rectangle wood piece rested on top of each wood panel, this jig is to help define the space between each dado slot, which would be cut repeatedly until obtained the amount of slot required in the design.

3. เมื่อได้ช่องไม้ที่ตีร่องสี่เหลี่ยมครบตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นจะนำเอาไม้เส้นที่ผ่านการตีร่องสี่เหลี่ยมดังกล่าวมาขัดไขว้กันดังภาพ เมื่อไขว้กันเยอะเข้าจะได้เป็นหน้าตารางออกมาแล้วจึงนำไปประกอบเข้ากับเฟรมเป็นหน้าบานตู้ ซึ่งในกระบวนการนี้ต้องอาศัยความปราณีต แรงงานมือ และความชำนาญของช่างไม้เป็นอย่างมาก จุดสำคัญของการทำงานไม้ประเภทนี้จะต้องใช้ไม้สักที่แข็งแรง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอาการไม้บิด ไม้โก่งโค้ง ไม่แข็งแรงได้ และเมื่อนำมาประกบจะไม่สามารถประกบเข้ากันได้ ความคราฟท์ และปราณีตแบบนีต้องแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แอนทีคจากเอแกลเท่านั้น

.

3. When created enough dado slots, the carpenter assembled these carved panels together in a crisscross pattern. When crossed multiple times, it created a grid patterned piece which then would be framed and made into a cabinet door. This process needed a very delicate craftsmanship and tremendous skill. Another essential point was to use some strong teak wood material, otherwise the crossing might appear bended which led to a weak structure that would not be able to layer. Such unparalleled delicacy is at your service, only at AGAL.
 

สามารถเข้าชมเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Antique ได้ที่โชว์รูม AGAL Crystal Design Center (CDC) อาคาร B ชั้น 1

หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Line Official: https://lin.ee/k1w5t7y

เบอร์โทรติดต่อ: 086-340-9321, 083-260-4141

Comentarios


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page