top of page

Wanich - วาณิช AGAL.PDM Bangkok Design Week


AGAL.PDM

.

Agal -Essence of character

.

Wanich - วาณิช

.

เอแกลร่างแรงบันดาลใจจากงานช่างฝีมือที่สะสมภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญมานับทศวรรษ เราขัดเกลาทรรศนะทางด้านความงามผ่านลายเส้นของอดีตเพื่อมาเชื่อมโยงกับภาษาออกแบบที่เป็นปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้คือวิถีงานช่างแบบดั้งเดิมที่คงเอกลักษณ์งานโบราณผนวกกับไลฟ์สไตล์แนวคิดของคนรุ่นปัจจุบัน เกิดเป็นเส้นสายงานคราฟท์อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ในแบบฉบับของเอแกล

.

งาน BangkokDesignWeek2023 จากการ Curate ของ Design And Objects Association ที่ต้องการให้แบรนด์มาจับคู่ Cross ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนวัสดุที่มีซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสให้ตัวแทนคุณค่าของสองยุค เอแกลไม้สักแห่งอดีตและPDMพลาสติกรีไซเคิลรักษ์โลกแห่งปัจจุบันได้มีโอกาสผสานวิถีร่วมกัน

.

Wanich - วาณิช ในยุคที่ชีวิตประจำวันเราถูก disrupt ได้ง่ายและไวขึ้น เด็กๆรุ่นใหม่มีความชัดเจนว่าจะเป็น Gen ที่ Digital Literate ความเป็นจริงก็คือความรู้ความเชื่อขนบเดิมๆของคนรุ่นก่อนหน้าจะถูกฝังกลบเหลือไว้แค่ประวัติศาสตร์ในหนังสือที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในโลกดิจิตัล ตู้ใบนี้คือการมาบรรจบกันของสองกาลเวลาด้วยการเริ่มต้นจากเส้นสายของตู้จีนทรงสอบอันเป็นขนบโบราณดั้งเดิมในยุคสมัยหมิง นำมาตีความปรับรูปลักษณ์ให้ดูเรียบและทันสมัยมากขึ้น ถ้าตู้ทวิภพเปรียบดังตัวแทนของคนรุ่นก่อนที่ปรับตัวเองให้ทันยุคทันสมัย วาณิชคือตัวแทนของคนรุ่นปัจจุบันที่ต้องการสืบสานแรงบันดาลใจจากอดีตไม่ให้สูญสลายไปตามกาลเวลา แรกเริ่มเดิมที ตู้ใบนี้ตั้งใจจะตั้งชื่อว่า Vanish ที่แปลว่า หายตัวไป แต่ระหว่างทางการทำงานร่วมกันกับ PDM ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เป็นวาณิชทางความคิด อันทำให้กาลเวลาที่เดินไปข้างหน้าและเดินย้อนกลับมาหล่อหลอมรวมกันได้อย่างลงตัว

เสื่อที่เลือกนำมากรุคือรุ่น Dawn ที่แปลว่ารุ่งอรุณ อันมีความหมายเชิงนัยยะคือ การก่อกำเนิดใหม่ การมาบรรจบกันของแสงและเงามืด

.

นอกจากตัวเก้าอี้และตู้ที่ได้ร่วมงานกับ PDM งานนี้ต้องขอขอบคุณ SARNSARD เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ สร้างลายและสีจาก วัสดุสานใบเตยปาหนันให้เข้ากับสีของเอแกลโดยเฉพาะ เพื่อนำไปกรุโต๊ะข้างสร้างสีสันลายกราฟฟิคเข้ากับเสื่อ PDM ได้เป็นอย่างดี

SARNSARD - สตูดิโอที่ทำงานออกแบบ โดยมีรากฐานเป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสานเตยปาหนันจาก จ.ตรัง ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและช่างฝีมือชาวมุสลิมผ่านการออกแบบร่วมสมัย และความคิดสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชุมชน

.

AGAL.PDM

.

Enhance Your Living

PDM BRAND ORIGINAL

AGAL_Essence of Character

SARNSARD___Preserve Heritage | Sustain Local Life | Emerge Thai CraftComments


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page